chrc7

  1. nguyenlegiang

    [TOÀN QUỐC] Christopher ward London bán hoặc giao lưu

    Pilot Christopher Ward hàng Anh, máy thuỵ sỹ. Số thứ tự 701 rất đẹp từ hình thức tới chất lượng. Đồng hồ likenew 99%, đủ box, sách, thẻ. Size 42, càng ngắn, rất mỏng nên tay 16 đeo được. Kính phẳng phủ chống loá chất lượng như Breitling, nhìn như không có kính. Bộ kim kiếm, tinh tế và kim giây...
Top