chứng chỉ hạng 2

  1. M

    [TOÀN QUỐC] Dịch vụ cấp nhanh chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân trên toàn quốc

    Dịch vụ làm chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 tại Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng nhanh nhất, chính xác, chi phí thấp. Hỗ trợ hướng dẫn hồ sơ kê khai năng lực tổ chức hoạt động xây dựng nhanh gọn. Hỗ trợ hồ sơ thi chứng chỉ hành nghề xây dựng cá nhân – Căn cứ nghị định 100/2018 ngày...
Top