chứng chỉ xoa bóp bấm huyệt

  1. G

    [TOÀN QUỐC] Khóa học xoa bóp bấm huyệt vật lý trị liệu

    KHÓA HỌC XOA BÓP BẤM HUYỆT VẬT LÝ TRỊ LIỆU Công dụng của vật lý trị liệu: xoa bóp – bấm huyệt từ thời xưa được biết đến như một phương pháp giúp giảm căng thẳng, tăng khả năng làm việc tập trung, giảm đau toàn thân. Hơn nữa với một số công dụng trong việc hạn chế giãn cơ, góp phần điều hòa chức...
Top