chứng nhận y tế

  1. G

    [TOÀN QUỐC] Tập huấn và cấp chứng nhận phòng chống lây nhiễm

    TẬP HUẤN VÀ CẤP CHỨNG NHẬN PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM Bắt đầu từ ngày 01/01/2018 các thanh tra liên ngành sẽ k/tra các cơ sở TM trên cả nước về kiến thức cũng như giấy chứng nhận đã tham gia khóa học phòng chống lây nhiễm và chứng chỉ của Sở LĐTBXH về các ngành nghề làm đẹp. Các chủ spa – phun thêu...
Top