chuột

  1. EFMan

    [HCMC] Buffalo: Chuột có dây chuột không dây chuột Bluetooth chuột BlueLED chuột laser chuột quang

    Chuột BlueLED không dây Buffalo Simpring SRMB03 - Có 5 phím chức năng, siêu nhạy với cảm biến BlueLED hiệu suất cao, cải tiến công nghệ BlueFocus. - SRMB03 hoạt động trên bề mặt trơn bóng, kính trong suốt tốt hơn so với các loại quang, laser thông thường. - Nút Scroll hoạt động 4...