chuyển hàng đi bình định

  1. C

    [TOÀN QUỐC] Chuyển hàng đi Bình Định

    Chuyển hàng đi Bình Định từ Hồ Chí Minh tại Nhật Hồng bằng xe tải thùng mui bạt, xe container đã có từ rất lâu. Vì Bình Định là một tỉnh thuộc Vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, về dân số là 1.505.000 người, về diện tích 6.800 km2. Hiện nay, Bình Định có 1 Thành phố, 1 Thị xã, 9 Huyện, cùng 4...