chuyển hàng đi đà nẵng

  1. C

    [TOÀN QUỐC] Chuyển hàng đi Đà Nẵng

    Chuyển hàng đi Đà Nẵng từ Hồ Chí Minh tại Nhật Hồng bằng xe tải thùng mui bạt, xe container đã có từ rất lâu. Vì Đà Nẵng là thành phố nằm trong vùng Nam Trung Bộ, Việt Nam, là trung tâm lớn về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu của khu...