chuyển hàng đi quảng ngãi

  1. C

    [TOÀN QUỐC] Chuyển hàng đi Quảng Ngãi

    Chuyển hàng đi Quảng Ngãi từ Hồ Chí Minh tại Nhật Hồng bằng xe tải thùng mui bạt, xe container đã có từ rất lâu. Vì Quảng Ngãi một tỉnh ven biển nằm ở Vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam, về dân số là 1.221.000 người, về diện tích 5.153 km2. Hiện nay, Quảng Ngãi có 1 Thành phố, 13 Huyện, cùng...