chuyển hàng

  1. C

    [TOÀN QUỐC] Chuyển hàng đi Hà Nội

    Chuyển hàng đi Hà Nội Chuyển hàng đi Hà Nội từ HCM bằng xe tải thùng, xe container, xe đầu kéo đã có từ khá lâu. Vì hệ thống giao thông, vị trí địa lý cũng như nền kinh tế Việt Nam, khu vực Bắc Bộ phát triển mạnh tại Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội. Và Hà Nội lại là thủ đô của nước Cộng Hoà Xã Hội...