citizen diver

  1. theboong

    [HÀ NỘI] Bán Squale Atmos 500

    Chào các bác, em có mở topic cũ và đã có 3 em ra đi nên em xin phép Mod mở lại topic mới cho đỡ loãng và cũng giảm giá chút Squale 500m #1521-026-matte + Link tham khảo: http://www.squalewatches.com/Squale_1521_026_matte_Dive_Watch_p/1521-026-matte.htm + Chiếc này có thêm dây mesh chính hãng...