công bố mỹ phẩm tại hà nội

  1. luatminhanhpro

    [HÀ NỘI] Dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu tại Nước Ngoài

    Tổ chức, doanh nghiệp nhập khẩu mỹ phẩm từ Nước Ngoài muốn lưu hành hợp pháp rộng rãi trên thị trường Việt Nam thì trước tiên phải làm hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu nộp tại cơ quan nhà Nước có thẩm quyền là Cục quản lý Dược – Bộ Y tế để xin giấy phép công bố lưu hành mỹ phẩm. Để hiểu được các...