công tác lên kinh

  1. vdung1972

    [TOÀN QUỐC] bán 2 bộ lên kính full các cửa xe Altis, Camry. 1 bộ mới 100% và full đèn nền 4 cánh

    Em cần thanh lý 2 bộ lên kính full các cửa xe Altis, Camry. 1 bộ em tháo xe Altis 2.0V 2012 của em để thay bộ phím full đèn nền 4 cánh (giống bộ số 1 ở dưới), 1 bộ em đặt Taobao về mới 100% và full đèn nền 4 cánh. 1. Bộ số 1, bộ này em đặt về định thay cho con CamQ 2013 nhưng bị khác chân nên...
Top