công tắc sonoff

  1. vdung1972

    [TOÀN QUỐC] ĐG quà tặng GBN bộ 4 công tắc điện Sonoff TX và Basic kết nối wifi, đkhiển từ xa dù ở bất kỳ đâu qua sóng 3G, 4G, wifi. KT 23h04 CN, ngày 19/7/2020

    Cơ cấu lại hệ thống đèn đóm trong nhà, em dư mấy bộ công tắc Sonoff hàng Gucongnghe (giấy mua bản TX thì còn, bản basic thì em quăng đâu rồi để em tìm). Tính năng đặc biệt của bọn này là kết nối wifi, điều khiển từ xa dù ở bất kỳ đâu qua sóng 3G, 4G, wifi qua phần mềm eWelink trên AppStore và CH...
Top