crafterblue

  1. acdcz

    [TOÀN QUỐC] dây cao su crafterblue cho skx007/009

    Cần bán dây crafterblue dark navy/red dành cho skx007/009. New 99.9% vì mua về chỉ ướm thử. Kèm 1 đỉa kim loại proffesional để thay đổi. Bán 1,8 triệu. Ko mặc cả - 0384817201 https://www.crafterblue.com/.../curved-end-rubber-strap... Hoặc giao lưu dây strapcode oyster cho skx007 nhé, loại khoá...
Top