cw 40

  1. tanloc456

    [HCMC] Christopher Ward trident pro C60 40mm likenew (CW 40mm)

    Chào mọi người, tình hình dịch dã khó khăn quá, nên em cần ra đi chiếc CHRISTOPHER WARD TRIDENT PRO C60 40mm LIKENEW (CW 40mm), 40mm là size hoàn hảo với diver ạ, máy đẹp likenew, dây thép full mắc thừa, dây có vài đường xước lông mèo, soi kỹ mới thấy, máy chạy cực chuẩn giờ, fullbox phụ kiện...
Top