đài phun nước

  1. Moon's home

    [TOÀN QUỐC] Lập Trình Nhạc Nước Nghệ Thuật Chi Phí Rẻ

    Nhạc nước nghệ thuật – Lập trình phun nước theo tần số âm thanh Nhạc nước nghệ thuật là những hệ thống đài phun nước được thiết kế và lập trình phun nước theo tần số âm thanh, điều khiển ánh sáng theo nhạc. Đây là hệ thống có thiết kế và cấu tạo hiện đại nhất hiện nay, đòi hỏi người thiết kế và...
Top