đào tạo đồ họa

  1. D

    CÔNG NGHỆ Làm đẹp cho môi : Photoshop cs6

    Bước 1 Mở hình ảnh lên Dùng công cụ Pen tool làm như sau Để khoanh vùng chọn Bước 2: Bấm Ctrl+ c tiếp Ctrl+v để tách môi riêng ra một Layer như hình: Chọn Layer đôi môi vào Filter/ Artistic/ Plastic Wrap Chọn hiệu ứng Plastic Wrap như hình bấm ok Bước 3: Bấm chọn Layer đôi...
  2. D

    KIẾN THỨC Hướng dẫn sử dụng cơ bản photoshop cơ bản (p2)

    Giới thiệu nhóm công cụ (Tools) 01. Nhóm công cụ Marquee tạo vùng chọn hình chữ nhật, hình e-kip, vùng chọn rộng một hang, vùng chọn rộng một cột . 02. Coong cụ Move dịch chuyển vùng chọn, lớp, và đường gióng 03. Công cụ Magic Wand chọn những vùng được tô màu tương tự nhau. 04. Công cụ...
Top