đào tạo hướng dẫn viên

  1. G

    [TOÀN QUỐC] Lớp nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch

    LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Hướng dẫn viên DL làm những gì? Một, nhiệm vụ của hướng dẫn viên dựa vào địa điểm & đối tượng khách hàng của họ. Nếu họ tự làm chủ, thường họ sẽ đề xuất các tour du lịch các điểm dễ tiếp cận như công viên quốc gia hoặc các điểm tham quan thiên nhiên. Những...
Top