đào tạo phun mày tán bột

  1. P

    [TOÀN QUỐC] Khóa đào tạo phun mày tán bột

    Khóa Đào Tạo PHUN MÀY TÁN BỘT (CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC) Học phí: 5.000.000 VNĐ KHÓA ĐÀO TẠO PHUN MÀY TÁN BỘT tại Viện đào tạo thẩm mỹ American Beauty sẽ hướng dẫn học viên định hình chân mày trước khi tán bột, điêu khắc mô tả trước khi tán bột, tia khung tán bột, pha bột, các kỹ thuật...
Top