điện thoại thông minh

  1. linhlinh08

    Điện thoại thông minh có đang làm bạn ốm yếu?

    Trong xã hội đang bị ám ảnh bởi công nghệ hiện đại ngày nay, không có gì đáng ngạc nhiên khi mọi người sử dụng điện thoại ở khắp mọi nơi, ngay cả trong phòng vệ sinh. Một nghiên cứu năm 2016 của Sony đã chỉ ra rằng 41% người dân Úc và 75% người dân Mĩ sử dụng điện thoại trong phòng vệ sinh. Con...
Top