điện toán đám mây

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ Điện toán đám mây và những lợi ích của nó

    Khi chúng nói về loại hình đám mây này thì chắc chắn một điều rằng nó không phải là loại đám mây được hình thành từ hơi nước bốc lên đâu nhé. Trong những năm gần đây, có rất nhiều xu hướng trong thế giới kĩ thuật số bùng nổ và điện toán đám mây là một trong số đó. Thế thì chính xác ý nghĩa của...
Top