digital activation

  1. P

    Windows 10 Digital Activation Program 1.3.6 | Active Windows 10 Bản quyền Kỹ thuật số vĩnh viễn

    Windows 10 Digital Activation Program 1.3.6 | Active Windows 10 Bản quyền Kỹ thuật số vĩnh viễn Digital License là gì? Digital License (bản quyền số) là 1 loại bản quyền Windows được kích hoạt bằng Key Generic (key chuẩn của mỗi phiên bản Windows) kết hợp với thông số phần cứng của máy. Sau khi...
Top