đồ chơi trí tuệ

  1. P

    [TOÀN QUỐC] Đồ chơi thử thách trí tuệ: Giải mã sắt (cast puzzle), giải mã gỗ, bộ giải mã sắt 10 món,...

    Đồ chơi thử thách giải đố (Challenge Puzzle) là 01 dạng của đồ chơi thông minh; dùng để rèn luyện cách lập luận & tư duy đa chiều (thấy vậy mà không phải vậy, vấn đề nằm ở chỗ khác, điểm mấu chốt là đây, cần cái nhìn tổng quan hơn...) Mỗi một "bài toán" có cách giải mã khác nhau, chúng ta cần...