đồ chơi vận động

  1. P

    [TOÀN QUỐC] Đồ chơi vận động lắp ráp vòng đua bi vũ trụ Spacerail Gen 2

    Space Rail là đồ chơi lắp ráp thông minh thuộc dạng DIY (Do It Yourself), giúp trẻ em rèn luyện khả năng suy luận logic để tự giải quyết khó khăn gặp phải. Đây là nền tảng của kỹ năng tự học tập & giải quyết vấn đề độc lập; rất cần thiết cho sự trưởng thành của "lối tư duy hợp lý" để thành công...