dòng chữ v8-y5b trên máy eta 2824-2 có nghĩa gì

  1. L

    ĐỒNG HỒ Dòng chữ V8-Y5B trên máy ETA 2824-2 có nghĩa gì

    Trên một số thương hiệu đồng hồ sử dụng máy ETA 2824-2 có dòng chữ ETA 2824-2 V8-Y5B. Vậy V8-Y5B có nghĩa là gì ? Các bác cao nhân am hiểu chỉ bảo hộ
Top