đồng hồ liên xô

  1. kaziboy8905

    [HCMC] Đồng hồ Liên Xô

    Nhà mình ở Ukraina về, cho mình nhưng mình đeo không hợp. Mình đăng bán lại cho ai thích. Đồng hồ hiệu Luch, nổi tiếng của Liên Xô cũ, cùng vơi Poljot. Đồng hồ ở ngoài đẹp hơn trên hình nữa, mặt trắng trẻo, còn rất mới, giữ giờ lâu, máy đã lau dầu kĩ càng, nhìn trực tiếp là thích liền. Size 35...
Top