elgin

  1. lexuandon

    [HCMC] Đồng hồ Elgin USA nam tính

    Hôm nay, mình tiếp tục cần thanh lý 1 đồng hồ chính hiệu Elgin USA để lên đời em khác. Mô tả sơ sơ thế này: Đồng hồ máy quatz. Size hình như 39-40. Dây ss đẹp sáng bóng. Máy hoạt động hoàn hảo. Từ lúc lấy về chưa sửa chữa hay thay thế gì cả. Đồng hồ đẹp đánh giá còn mới 99%. À có 2 mắt dư dành...
  2. Nguyễn Đức Nam

    [TOÀN QUỐC] Có mấy em đồng hồ chính hãng

    1. Seko 5 automatic size 34 chưa tính núm, máy 7s26 21j. Em này, bên ngoài đẹp chỉ sước dăm, các bác đi đánh bóng lại là như mới. Dây khóa zin chưa cắt mắt , dạ quang chưa mốc còn sáng rõ.Chạy đúng h, giữ giờ lâu. Giá ra đi 1.100.000 VND 2. Movado quatz 86 65 877 02 chính hãng thụy sĩ. Size 35...