email software

  1. huuquynh

    PHẦN MỀM Phần mềm email tốt nhất trên Mac OSX

    Chuyển qua sử dụng Mac OSX một thời gian rất dài, hầu hết email đều dùng trên web là chính. Nhưng 3 năm gần đây tôi luôn tìm một phần mềm email nào đó được cho là tốt nhất trên nền tảng này, không phải Outlook nhé, câu trả lời đó là: Spark với slogan ấn tượng: "Love your email again" Không...
Top