error 451

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ Error 451 sẽ cho bạn biết trang web có bị kiểm duyệt hay không

    Một đoạn mã lần đầu tiên xuất hiện trên Internet là 451 sẽ cho bạn biết trang web bạn đang cố gắng truy cập có bị chính phủ kiểm duyệt hay không. Chính phủ các nước không thể lúc nào cũng kiểm duyệt nội dung mà họ muốn cấm trên thế giới Internet. Một đoạn mã mới đã xuất hiện và nó sẽ cảnh...
Top