facebook for blackberry 10

  1. B

    ĐIỆN THOẠI Người dùng BlackBerry sẽ không còn dùng ứng dụng Facebook for BlackBerry 10 được nữa

    Ứng dụng Facebook for BlackBerry 10 vừa nhận được một bản cập nhật mới trên BlackBerry, tuy nhiên, bản cập nhật này mang tới những thông tin không hè vui vẻ cho những ai yêu quý hệ điều hành này. Theo đó, sau khi update thì người dùng sẽ không còn sử dụng app được nữa mà ứng dụng sẽ tự động mở...
Top