f.lux

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ F.lux đã đổ bộ lên Android

    Sau một đêm dài nghỉ ngơi, bạn thức dậy và vẫn thắc mắc không biết vì sao còn mệt mỏi trong khi đã ngủ đủ giấc từ 6 đến 8 tiếng. Đó là vì bạn nhiễm quá nhiều ánh sáng xanh từ màn hình smartphone trước khi ngủ. Càng nhìn màn hình lâu thì bạn thức càng lâu, sẽ rất khó ngủ. Theo phân tích của...
Top