fpt service

  1. B

    Quá thất vọng vì chế độ bảo hành của của Digiworldhanoi và FPT service center về đồng hồ Garmin

    Mình biết đến digiworldhanoi ( sau đây gọi tắt là DGW) từ năm 2010, từ đó đến nay đã mua rất nhiều sản phẩm công nghệ bên DGW, đến nay cũng đã là khách VIP bên DGW. Sản phẩm đồng hồ Garmin là thương hiệu bản thân mình biết đến nó cũng là ở tinhte.vn. Chiếc Garmin đầu tiên mình mua và sử dụng là...
Top