gấp giấy

  1. Tanm4

    Origami – Nghệ thuật từ những trang giấy

    Nhật Bản là một đất nước rất giàu truyền thống và sở hữu rất nhiều những môn nghệ thuật độc đáo. Có thể nói rằng tất cả những công việc dù bình thường nhất cũng đều được người Nhật nâng lên thành một môn nghệ thuật. Trong số rất nhiều môn nghệ thuật đó, có một môn gắn liền với những tờ giấy –...
Top