gentleman

  1. annia

    BÀI VIẾT Làm sao để kết hợp sneakers và những đôi giày đặc biệt khác với Suit đúng điệu?

    Giày Brogue đi với suit. Boots với đồ jeans. Có những sự kết hợp vốn đã hết sức quen thuộc, tới mức mỗi ngày ta đều khoác chúng lên người một cách rất tự nhiên và không cần suy nghĩ quá nhiều. Như một thói quen mà cũng như bản năng vẫn mách bảo vẫn chỉ đường dẫn lối cho chúng ta vậy. Nhưng cũng...
  2. P

    Một gentleman thực thụ phải như thế nào

    Thật khó để có thể định nghĩa được từ “gentleman”, và trong phạm vi bài viết này, tôi xin được phép giữ nguyên từ gentleman chứ không dịch sang tiếng Việt vì tôi cảm thấy gần như không có từ tiếng Việt nào có thể dịch chính xác được từ này. Hầu như tất cả các từ điển đều dịch từ gentleman là...