gia sư toán lý hóa

  1. V

    [HCMC] Phương pháp ôn thi đại học môn sinh

    Nhiều học sinh cho rằng Sinh học là một môn học thuộc lòng không có gì sáng tạo, một số khác lại cho rằng đây là môn học khó vì kiến thức rộng rất, khó nhớ,khó hiểu và đặc biệt là thi khó đạt được điểm cao (nhất là điểm tối đa). Những ý kiến, đánh giá trên đều có phần đúng và không đúng. -Thứ...