giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

  1. traicaysy

    [TOÀN QUỐC] Các ngành nghề và đối tượng trong thủ tục làm giấy phép ATTP

    Các ngành nghề và đối tượng trong thủ tục làm giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm Cơ sở kinh doanh, sản xuất dịch vụ, phục vụ ăn uống cố định hay là bất cứ một gian nhà, toà nhà nào nằm trong mặt phố, dùng để kinh doanh ngành thực phẩm được chia làm 2 loại: cơ sở bán thực phẩm và cơ sở dịch vụ...
  2. traicaysy

    [TOÀN QUỐC] Dịch vụ xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nhanh, hiệu quả

    TRƯỚC KHI ĐƯA SẢN PHẨM RA THỊ TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI TIẾN HÀNH CÔNG BÔ THỰC PHẨM FOSI HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG BỐ THỰC PHẨM: 1, Những khó khăn gặp phải trong quá trình doanh nghiệp tiến hành công bố thực phẩm 2, Thủ tục tự công bố thực phẩm - Những thực phẩm phải...
Top