giới trẻ

  1. HaThienKiemVu

    Giới trẻ tìm kiếm động lực sáng tạo ở đâu

    Nhiều khía cạnh truyền thông dường như chú trọng rất nhiều đến sự khác biệt giữa các thế hệ ở nơi họ làm việc. Những kĩ năng từ thế kỉ 20 dường như vẫn còn tồn tại đâu đó giữa thời đại số tân tiến này. Để sống và sinh tồn được trong một kỉ nguyên số phát triển quá nhanh, những người lao động...
Top