girardperregaux

  1. minhauthentic

    [TOÀN QUỐC] Girard Perregaux vintage 1945 moonphase big-date 18k rose gold rất đẹp, size đẹp, giá hợp lý

    Đồng hồ nam Girard Perregaux Vintage 1945 Big-Date Moonphase 18k Rose Gold 25800.0.52.815 Nếu nghiên cứu về lịch sử của các hãng đồng hồ, thì sẽ có thể thấy rằng Girard Perregaux là một thương hiệu có một lịch sử dài đặc biệt. Khởi nguồn từ năm 1791, Girard Perregaux là một trong số rất...
  2. minhauthentic

    [TOÀN QUỐC] Girard Perregaux vintage 1945 automatic 2583, thương hiệu cao cấp lâu đời, máy in-house mà giá lại rất hợp lý

    Đồng hồ nam Girard Perregaux Vintage 1945 Automatic 2583 Nếu nghiên cứu về lịch sử của các hãng đồng hồ, thì sẽ có thể thấy rằng Girard Perregaux là một thương hiệu có một lịch sử dài đặc biệt. Khởi nguồn từ năm 1791, Girard Perregaux là một trong số rất ít các hãng đồng hồ từ thế kỉ 18 tồn...
Top