google adwords

  1. HaThienKiemVu

    DỊCH VỤ Google phát hành công cụ quảng cáo mới: Customer Match

    Google sẽ sớm cho phép các công ty quảng cáo truy cập vào một trong những thành phần nhạy cảm nhất của người dùng: địa chỉ email. Gã khổng lồ trong lĩnh vực tìm kiếm ngày đang chuẩn bị ra mắt một công cụ mới có tên là Customer Match, với công cụ này thì các công ty quảng cáo sẽ sử dụng một danh...
Top