google calendar

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ Google cập nhật tính năng mới Reminder

    Google vừa phát hành một bản cập nhật cho ứng dụng Google Calendar trên Android và iOS. Người dùng sẽ nhận được một tính năng mới là Reminder. Tính năng này cho phép họ có thể thêm và tạo ra danh sách các việc quan trọng cần phải làm. Google giải thích rằng tính năng Reminder này sẽ hoạt...
Top