google chat

  1. HaThienKiemVu

    THỜI SỰ Nhắn tin RCS là như thế nào? Đây là tất cả những gì bạn cần biết

    Trước khi các loại dịch vụ nhắn tin trực tuyến như Facebook Messenger – Zalo – Viber – Skype v.v… ra đời thì chúng ta biết đến hình thức nhắn tin SMS (Short Message Service – Dịch vụ tin nhắn ngắn) là dịch vụ phổ biến nhất trên toàn thế giới. Mặc dù bị giới hạn 160 kí tự và không hề có các emoji...
Top