google now

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ Xóa lịch sử tìm kiếm trên Google

    Có nhiều khi bạn sử dụng công cụ tìm kiếm của Google và phát hiện thấy những gì mình từng tìm kiếm trước đây đều được lưu trữ lại. Những thiết lập này đều được Google bật ở chế độ mặc định, dù cho có là Maps – YouTube hay công cụ tìm kiếm đi chăng nữa. Tuy nhiên, có một số lí do riêng bạn...
Top