google search

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ Đi du lịch cùng với Google Search

    Chỉ cần có Google Search, toàn bộ những thông tin liên quan cùng với những việc cần làm – những địa điểm ăn uống vui chơi sẽ nằm trong danh sách của bạn. Tính năng mới nhất của Google Seach cho phép bạn sắp xếp toàn bộ chuyến đi của mình như ý muốn (lịch trình bay, nơi ăn chốn ở, đi đâu...
Top