google wifi

  1. vn_soft

    [TOÀN QUỐC] Khởi điểm 0 đồng, bộ phát wifi mesh Google wifi – pack 3 AC1200, kt 22h00 ngày 09/01/2023

    THông tin sản phẩm Google Wifi – WiFi Mesh AC1200 + Công Nghệ Mesh hiện đại nhất. Một Sóng Wifi duy nhất ở bất kì đâu trong nhà. + Chuẩn AC1200 2 băng tần sóng 5 GHz và sóng 2.4 GHz. + Vùng phủ sóng 500m2 + Port 2Gigabit + Quản lý qua app Google Home, rất thuận tiện với bác nào chơi smart home...
Top