googlehome

  1. vtminhvt

    THỜI SỰ |AI| Tình báo về mua sắm của Amazon và Google đã chính thức xâm nhập ngôi nhà của bạn và Alibaba...

    |AI| Tình báo về mua sắm của Amazon và Google đã chính thức xâm nhập ngôi nhà của bạn và Alibaba đang mưu tính điều gì? ൩. Nghi ngại nảy sinh khi nhóm chúng tôi đang phát triển các kịch bản điều khiển chiếu sáng cho nhà thông minh bằng giọng nói sử dụng đến hai thiết bị Google Home và Amazon...
Top