hạ tầng

  1. huuquynh

    Ùn tắc dài hàng km, ôtô dàn kín lòng đường

    Hôm nay đọc tin này mà thấy ớn rồi, đúng là sắp đến nạn tắc đường không khác gì ở Thailand hoặc Indonesia. Em lấy mấy cái ảnh bên Zing Ở HN mà không đi xe hơi thì như này
Top