hải sản một nắng

  1. Nguyên 2236

    [HCMC] Bán đặc sản cá dứa 1 nắng Cần Giờ

    Đặc Sản Cá Dứa Cần Giờ Con Cá Dứa là cá sông họ hàng với cá tra, cá da trơn, sống tại cửa biển thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, và được nuôi phát triễn ở một số nơi như: Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Giờ, Nhà Bè... Cá dưá có thịt săn chắc không bở, màu trắng hồng rất đẹp, lớp mỡ giữa da và thịt...
Top