hamilton khaki field

  1. K

    [HCMC] Halminton Khaki

    [HCM] [Cần bán] [ Halminton Khaki] Thông tin sản phẩm: https://www.amazon.com/Hamilton-HML-H70455533…/…/ref=sr_1_1… Của mình là bản dây cao su nha anh em, có đủ 2 màu hắc bạch công tử. Hàng bid sale nên đh về trước, hộp về sau, ae ai không lấy hộp thì mình hỗ trợ 50% giá làm dây da handmade (...