hang my mua

  1. T

    [TOÀN QUỐC] Nhận vận chuyển hàng Mỹ

    Nhận chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam giá tốt. Thời gian hàng về là 12-14 ngày tính từ ngày hàng có mặt ở văn phòng Mỹ. Cước hàng Mỹ là 190k/kg đối với quần áo, đồ gia dụng. 210k/kg với mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Các mặt hàng giá trị cứ trên 100$ bên mình tính cước 8% giá trị hàng hóa...