hat acrylic gia da gia re

  1. N

    [HÀ NỘI] hạt acrylic giả đá

    Ứng dụng hạt acrylic giả đá: Làm chữ nổi, làm bàn nội thất karaoke, trần sàn nhà, vách tường, tiểu cảnh, làm cây bon sai... Các bước làm như sau: B1: Thành chữ các bạn làm bằng inox, nhôm, thép... thạm chí là mica, alu, fomex B2: Mặt chữ làm bằng mica trong trong quốc hoặc đài loan dày...
Top